И днес в големите градове на страната се очаква сериозно замърсяване на въздуха.

По данни на столична община очакваното замърсяване е ниско до умерено. Така беше и вчера, въпреки че видимо замърсяването беше значително по-сериозно.

Безветрието и задържането на студения въздух ниско над земята са причина да дишаме отрова.

По данни на показателя "Air Quality Index" на Европейската комисия тази сутрин концентрацията на фини прахови частици (PM10) е над нормите в почти всеки голям град.

Най-опасен въздух дишат в София, Перник, Пловдив, Русе, Горна Оряховица и Шумен, където запрашаването е 2-3 пъти над среднодневните норми от 50 µg/m3.

Вчера превишения в нормите бяха регистрирани в София, Велико Търново, Русе и Пловдив.

Концентрацията на фини прахови частици (PM2.5) във въздуха над столицата беше 127.3 µg/m3, а на фини прахови частици (PM10) - 166 µg/m3.

Вятър, който да разнесе смога, се очаква чак в нощта срещу сряда.