Пожар е обхванал незаконно сметище край Петрич, съобщиха за news.bg от гражданското сдружение „Хармония".

По сигнал на петричката общественост екопатрули на сдружението  са установили тридневен пожар на сметището, предизвикан от умишлен палеж на отпадъци от оранжерийно производство.

От вредните емисии на пожара са пострадали земеделски и животновъдни стопанства, намиращи се в непосредствена близост - на  няколко десетки метра. Става дума две животновъдна ферма за телета, ферма за свине, ниви  пред жътва, ферма за отглеждане на фазани, рибно стопанство и оранжерии.

Вследствие на пожара са измрели свине, има задушени телета, а в рибното стопанство има умряла риба. Нанесени са поражения на реколта на житни култури.

Нерегламентираното сметище е създадено от  служителите на голяма оранжерия, които системно събират растителни отпадъци и ги палят, за да спестят средствата, които биха вложили в тяхното извозване и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците.

„От една страна тези техни действия, водят до  щети на съседните растениевъдни и животновъдни стопанства, от друга - създават предпоставки за пожари и вредни емисии във въздуха на  град Петрич." - предупреждават от сдружение „Хармония".

Паленето на зелени отпадъци е забрането от европейските директиви, а по силата на членството на България в ЕС земеделските производители са задължени да компостират храни и зелени отпадъци по специални технологии.

„Нито гражданската защита, нито екоинспекцията, нито противопожарната служба реагират на  плътната димна завеса, обгръщаща всяка седмица крайните квартали на Петрич и околностите." - алармират от гражданската организация.