Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) излезе с декларация, в която изразява тревога от продължаващите злонамерени атаки срещу Прокуратурата на Република България (ПРБ), опитите за грубо посегателство върху независимостта и доброто име на българските магистрати, нарушаването на върховенството на закона, принципа за разделението на властите и опитите за политически натиск.

Поводите за декларацията е публикация от 8 юли 2020 г. в сайта на българската редакция на "Свободна Европа" и видеоматериал с изявление на Христо Иванов, председател на ПП "Движение Да България" от 3 август 2020 г., публикуван на сайта на Обединение "Демократична България".

Според тях публикацията на "Свободна Европа" се правят манипулативни внушения относно изпълнението на професионалните й задължения.

"Още по-тревожни са системните и целенасочени опити на Христо Иванов - председател на ПП "Движение Да България" за политически натиск върху независимостта на Прокуратурата на Република България и нейното дискредитиране пред българското общество и европейските ни партньори", се казва в декларацията.

"Отправените обвинения за деморализиране, депрофесионализиране, корумпираност и откровено криминализиране на прокурорите, злоупотреба с правомощия, политически ангажименти, манипулирани резултати от прокурорски проверки, както и неправомерните искания за оставка на главния прокурор Иван Гешев, поругават независимостта и подронват престижа на прокуратурата и съдебната власт".

От прокуратурата съобщават, че главният прокурор Иван Гешев подкрепя декларацията и подчерта, че атаките са неаргументирани, но е обяснимо защо прокуратурата и отделни прокурори са подложени на всякакъв възможен натиск.

Комисията за журналистическа етика и ръководството на Радио Свободна Европа/Радио Свобода (RFE/RL) отхвърлят опита на Прокуратурата на Република България да опетни работата на журналистите от българската служба на радиото, работеща под името Свободна Европа.

От редакцията посочват, че статията от 8 юли 2020 г. "Първо, не е ябълка и второ, не е гнила." Кой проверява записван ли е тайно Бойко Борисов" с автор Борис Митов информира за факта, че прокурор Боряна Бецова е един от тримата прокурори, които проверяват изтеклите аудио записи с глас, който напомня този на премиера Бойко Борисов. Журналистът Борис Митов информира и за предишни случаи, по които е работила Бецова, както и за резултата от тях.

Освен твърдението на прокуратурата, че "съдържанието на материала е в противоречие с професионалните стандарти за обективна и етична журналистика", се посочва и, че "в публикацията е допуснато нарушение на Етичния кодекс на българските медии, тъй като липсва ясно разграничаване на фактите от коментарите и предположенията".

Единственият орган, упълномощен да се произнася относно нарушения на Етичния кодекс на българските медии е Комисията за журналистическа етика, а Прокуратурата е държавен орган, субект на държавната наказателна репресия и не е орган на професионално саморегулиране и няма правомощия на територията на журналистическата етика.