До 13 март се удължава грипната ваканция в Ловеч, съобщиха от Нова телевизия. Началникът на Регионалното управление на образованието в Ловеч Еленко Начев коментира, че решението е взето след препоръка от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ заради усложнената епидемична обстановка относно COVID-19 в областите Плевен и Габрово и обстоятелствата, че в учебни заведения в област Ловеч има ученици от различни области и е с превантивна цел.

Припомняме, че днес по-рано бе съобщено за удължаване на грипната ваканция във Велико Търново.

С цел опазване здравето на подрастващите и превенция разпространението на заразни заболявания, медицинските специалисти в детските градини и училищата ще оказват съдействие и контрол при приготвянето на дезинфекционните разтвори и стриктното спазване на утвърдения хигиенен и дезинфекционен режим, в т.ч. и в местата за хранене и предлагане на храни.

Удължават грипната ваканция и във Велико Търново

Удължават грипната ваканция и във Велико Търново

В други области, грипната ваканция приключва днес

Алгоритъмът е предоставен на Областна дирекция по безопасност на храните и с тяхно съдействие, инструкциите за правилен хигиенен и дезинфекционен режим ще бъдат предоставени на обектите за хранене и развлечения, допълват от здравната инспекция в Ловеч.

От РЗИ - Ловеч съобщиха, че са предоставили на всички общини и областния управител Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на заболяването COVID-19, изготвен от експерти на Националния център по заразни и паразитни болести. Със съдействието на кметовете на общини и областния управител, инструктивните материали за почистване и дезинфекция ще бъдат предоставени в детски и учебни заведения, социални структури за деца и възрастни, регионалните структури на изпълнителната власт и работодатели.