Кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров нареди проверка на стълбовете и електрически табла. Целта е да бъде елиминиран рискът от възникване на инциденти, свързани с електрическата система от градската инфраструктура.

Проверките ще бъдат извършвани от екипи, в които са включени експерти от отделите "Устройство на територията", "Инспекторат" и "Инвеститорски контрол" към Община Стара Загора, както и представители на фирма "Ел контрол".

От главните специалисти на всички административни бюра ще бъдат направени инспекции и на всички временни преместваеми обекти и съоръжения, както и рекламно-информационни елементи, свързани към електропреносната мрежа.

Проверки ще бъдат извършвани във всички населени места в община Стара Загора. Срокът за приключване на дейностите е 22 март.

Работник загина при падане от електрически стълб в Русе

Работник загина при падане от електрически стълб в Русе

Според енергото става дума за човешка грешка

В последните седмици, обществото стана особено чувствително към небезопасните места, където преминава електричество. Причината затова бе смъртта на 16-годишно момче , което почина след токов удар от шахта, пресичайки на пешеходна пътека при болницата "Св. Иван Рилски" в София.

А вчера Работник загина при падане от електрически стълб в Русе.