Фините прахови частици са причина за смъртта на над 4 милиона годишно. У нас идентифирицираните пациенти, които губят живота си годишно заради замърсения въздух са 18 000.

На среща в Министерство на здравеопазването между няколко институции и НПО отново се обсъдиха данните и мерките, които могат да се вземат по повод тревожната статистика.

Заместник--министърът на здравеопазването Светлана Йорданова на пресконференция в МЗ подчерта колко е важно да се водят разговори от всички заинтересовани страни за намаляване на честотата на фините прахови частници. По отношение на мерките, които обаче на национално ниво ще се вземат, никой от присъстващите не посочи нови неща, нито се ангажира с конкретни срокове за изпълнение на реални мерки.

Пламен Таушанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациентите, коментира, че идеята на днешната срещата е да се уточни причината за смъртта на българските пациенти годишно от фините прахови частници. "Причините трябва да станат видими както за пациентите, така и за гражданите", заяви Таушанов и добави, че трябва да се ползва актуална информация. Каква обаче Таушанов не уточни.

Иван Ангелов, от дирекция "Опазване честотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването" в МОСВ, също отчете, че лошото качество на въздуха вреди сериозно на човешкото здраве. Той увери, че качеството на въздуха е сериозен приоритет на Министерството на околната среда и водите.

Работи се също така за редица мерки за намаляване нивата на замърсяване от битово отопление и транспорта в населените места. Разработват се и мерки за намаляване на замърсяването от превозните средства не само при годишните технически прегледи, но и при тяхната регистрация.

Според Ангелов е важно и да се уточни какво излиза през комина на хората и какво е съдържанието на пепелта във въглищата и горивата.

Инженер Любомир Тодоров, началник на отдел "Технически прегледи" към Автомобилна администрация посочи, че по отношение на транспорта Автомобилна администрация надгражда върху подобряване на годишните технически прегледи.

Много от пунктовете в сега действащата си система от локални сървъри ще бъдат премахнати, а на тяхно място се очаква да бъдат създадени електронни системи. Те се очаква да създадат един по-голям и качествен пункт, чрез който няма да бъдат допускани измами в измервателните уреди на техническите прегледи.