Продължават усилията на властите в лицето на Министерство на културата по връщането в България на бронирания автомобил "Пакард", возил първия комунистически ръководител на България Георги Димитров.

Още на 4.10.2012 г. Министерството на културата е отправило официална молба до компетентните власти на Съединените американски щати за връщане на незаконно изнесена движима културна ценност.

Лимузината изчезна при кражба от къщата музей "Георги Димитров" в столицата още през 1192 година. Години по-късно бе установено, че е незаконно изнесена от страната и бе разпозната като една от ценностите, предлагана на търг в САЩ.

Бронираният автомобил "Пакард" е произведен през 1937 г. в гр. Детройт, САЩ. Лимузината е първият официален транспорт за ръководител на България след Втората световна война, както и първият брониран автомобил за осигуряване на личната безопасност на Георги Димитров.
Той е бил подарен на генералния секретар на ЦК на БКП и министър-председател на България лично от съветския лидер генералисимус Йосиф Сталин.

Във връзка с действията, предприети от Съединените американски щати по конфискация на вещта и образуваното на тяхна територия съдебно производство, с официалната молба от страна на българските власти, отправена през 2012 г., са предприети действия по реда на Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности от 1970 г. за връщане на движимата културна ценност на територията на Република България.

От 2012 г. и до момента се осъществява кореспонденция между компетентните власти на Съединените американски щати и Прокуратурата на Република България, с участието на Министерството на културата по повод експертни въпроси, свързани с изясняване на статута на вещта, както и във връзка с образуваното на територията на Съединените американски щати съдебно производство.

Провеждане на процедурата по реда на Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности от 1970 г. е гаранция за спазване на принципи на Конвенцията, целящи опазване на културното наследство от опасности, като кражба, нелегални разкопки и незаконен износ при условията на осъществявано международно културно сътрудничество.