Целевата субсидия за произведено и продадено качествено мляко за месец март ще се изплати след приключване на административните проверки, съобщават от пресцентъра на ДФ "Земеделие".

На 15 май изтича крайният срок, в който изкупвачите на краве мляко подадат декларациите си в Разплащателната агенция за изкупените количества суровина от производителите.

Производителите на краве мляко, които осъществяват директни продажби също са длъжни да подадат годишните си декларации.

Проверките, които текат и в момента, включват изчисляване на изпълнението на индивидуалните млечни квоти на производителите, както и сравнение на средната годишна млечност и количествата, които са били подпомогнати от Фонда по същата финансова линия за предходни периоди.

Ако бъдат констатирани нарушения, свързани със сериозни разминавания при деклариране на неверни данни, на земеделските производители ще бъдат налагани санкции.

ДФ „Земеделие" ще продължава да следи стриктно спазването на клаузите в подписаните договори с бенефициентите, които са задължени да спазват българското законодателство и европейските регламенти.