2 300 000 лева отпусна правителството на общините за изпълнението на 4 образователни програми. Средствата са за модернизация на училищната инфраструктура и учебната среда, обясни премиерът.

Близо 400 хиляди лева по програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" - модернизираме 17 професионални гимназии и средни училища с тях. Близо 400 хиляди лева за програма "Заедно в грижата за всеки ученик", ще бъдат подпомогнати 125 училища за дейности по проследяване на личните постижения на учениците, коментира Борисов.

Кабинетът осигури и 150 000 лева за закупуване на нова апаратура за Астрономическата обсерватория в Димитровград.

153 общински училища и детски градини ще получат 187 565 лв. за подготовка и обучение на екипи, които да подпомагат по-плавния преход при преминаване между отделните етапи на обучение на децата. Със средствата ще се осигурят възнагражденията за допълнителна работа на учителите, както и закупуването на материали за планиране и допълнителни уроци.

По Модул "Без свободен час в училище" на НП "Без свободен час" се предоставят 1 306 648 лв. за заместване на отсъстващи учители в 692 училища. По втория модул - "Без свободен час в детската градина" на 80 детски градини се предоставят 102 423 лв. за заместване на отсъстващи учители в трета и четвърта подготвителна възрастова група и в смесени групи, в които 5- и 6-годишните деца са повече от половината от състава на групата.

Правителството одобри над 5 млн. лв. за възстановяване на транспортни разходи на учителите

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 5 496 401 лв. за възстановяване на транспортните и на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

С 5 469 669 лв. ще бъдат възстановени транспортните разходи на 16 423 педагогически специалисти от 2 145 институции от 260 общини. Разпределението им е: за 3 190 пътуващи педагогически специалисти от 1 028 детски градини - 1 334 170 лв.; за 13 095 пътуващи педагогически специалисти от 1 063 училища - 4 022 623 лв. и за 138 пътуващи педагогически специалисти от 54 центъра за подкрепа за личностно развитие - 112 876 лв.

С останалите 26 732 лв. се възстановяват разходите за наем на 54 педагогически специалисти от 44 институции в системата на предучилищното и училищното образование, които пътуват ежедневно, за да преподават в училища в различни или отдалечени населени места от местоживеенето си.

Предоставянето на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за тази цел са предвидени по бюджета на МОН за 2020 г.