Правителството внесе в Народното събрание законопроект за втора актуализация на държавния бюджет през тази година. Промените в закона не променят приходната и разходната част на бюджета, а са свързани с участието на България в два новосъздадени европейски фонда за борба с последиците и икономическия шок вследствие на пандемията.

Българското участие ще е чрез издаване на държавни гаранции, които ще послужат за теглене на общ заем на ниво ЕС от международните пазари, както и чрез издаване на гаранции за схема в помощ на малки и средни предприятия.

Правителството ще издаде гаранции в размер на 310 млн. лв. по двата инструмента.

За да участва в инструмента SURE, страната ни трябва да осигури гаранции на стойност малко над 107 милиона евро, а приносът ни към Паневропейски фонд чрез Европейската инвестиционна банка е за 51 милиона евро.

Припомняме, че при първата актуализация на бюджета в закона бе записано, че годината ще приключи с 3.5 млрд. лв. дефицит, или около 3% от БВП. Тогава бе увеличен и таванът за поемане на нов държавен дълг до 10 млрд. лв. през тази година. До този момент правителството все още не се е възползвало от тази възможност.

С промените бе обезпечено и финансирането с 1 млрд. лв. на схемата за запазване на заетостта, известна като мярката "60/40".