Значителен прогрес в областта на равнопоставеността между половете е постигнала България в последните две години. През 2015 г. страната ни заемаше 25-то място в ЕС по този показател, а през 2017 г. се нарежда на 15-то място. Този напредък с 10 позиции показват резултатите от третото издание на Индекса за равенство между половете в ЕС.

Директорът на Европейския институт по равнопоставеност между половете Виргиния Лангбак представи изследването по време на заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, което се проведе днес в Народното събрание.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова обясни, че този индекс представлява значимо постижение.

Индексът за равенството между половете на ниво ЕС е уникален статистически инструмент за измерване на напредъка в равнопоставеността в шест основни области - "Работа", "Пари", "Знание", "Време", "Власт" и "Здраве", които са оценени за държавите-членки между 1 за общо неравенство и 100 за пълно равенство.

Прогресът на България в последните четири години е голям. Индексът на страната ни е 37,0 през 2013 г., той се показва до 38,1 през 2015 г. Последните данни сочат, че страната ни е с индекс 58,00 за 2017г.

Средните стойности за ЕС са 66,2.

Може да се изтъкне, че област "Здраве" страната ни се представя най-добре с индекс 76.4, а най-ниският ни резултат е област "Време" - 42.7.

В област "Работа" индексът е 68.6, в област "Пари" - 61.9, в област "Знание" - 53.3 и в област "Власт" - 56.0.