Кандидат-студентите по журналистика в Софийския университет пишат по темата "Пътят", съобщиха от вуза.

С писмения изпит по журналистика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

Писменият изпит, за който 416 кандидати са подали заявление за явяване, се провежда в аудитория 272 на СУ.

Бяха изтеглени и две контролни теми: "Промяната във вашите ръце" и "Капани на комуникацията".

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова приветства бъдещите студенти на Софийския университет и изрази увереност, че ще се представят отлично на изпита. Пожела им да подредят добре думите и мислите си и да организират така времето си, че да успеят да напишат всичко, което им подскажат знанието, умението да си служат със словото и разбирането им за днешния свят.

Доц. Ефрем Ефремов, председател на изпитната комисия по журналистика, също се присъедини към пожеланията за успех.

В балообразуването на бакалавърските програми по "Журналистика" и "Връзки с обществеността" влизат оценките от писмения и от устния изпит по журналистика. От тази година в специалност "Книгоиздаване" ще се взима само по-високата оценка от двата конкурсни изпита, а не сборът, както беше досега в условията за прием; вече ще има възможност по избор за кандидатстване в тази специалност с оценките от матурите по "Български език и литература", "История и цивилизация", "Философски цикъл" и чужд език.

Непроменено остава изискването до устен изпит по журналистика да се допускат издържалите писмения изпит с оценка не по-ниска от добър (3,50).