Кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" разсъждават върху латинската сентенция "Никой не е съдник на своето дело".

Темата за есе бе изтеглена в 9:45 ч. от Алпай Мустафов от Търговище. Той изтегли и изпитен вариант 3, съдържащ тест.

За първи път кандидатите се явяват на новия изпитен формат по български език и литература в СУ. Той е разделен на две части - тест и есе.

Тази година се явяват 1443 кандидати. Те са значително повече от миналата година, когато са били под 1000.

"Не е важно дали сентенцията е латинска, гръцка, китайска. Не се очаква кандидатите да знаят латинската сентенция като жанр", коментира пред журналисти деканът на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев.

Важно е да знаят значението на самата сентенция.

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да запишат специалност "Право", а с изпит по български език и литература и изпит по английски, френски, немски или испански език - специалност "Европеистика".