Кантарите на "Кулата" не се контролират. Това установи Софийска градска прокуратура при разпредена проверка по постъпила жалба от член на Управителния съвет на Сдружение на малките и средни превозвачи. Прокуратура е установила, че поставените кантари от типа AR-WIM, с производител ESIT, на територията на ГКПП "Кулата", не подлежат на метрологичен контрол съгласно действащото национално законодателство, поради което такъв не е осъществяван от БИМ.

Задържаха 7 мигранти на Кулата

Задържаха 7 мигранти на Кулата

Те са били скрити в камион с румънска регистрация...

Установено е било обаче липса на съгласуване от страна на Агенция "Митници" с ДАМТН и БИМ по отношение закупуване на кантарите от AR-WIM, с производител ESIT, и тяхното приложение на граничните пунктове на територията на България. Софийска градска прокуратура е определила 30-дневен срок за изготвяне на писмени доклади относно предприетите конкретни мерки, мероприятия, законодателна инициатива и други такива действия, с оглед законовите им правомощия и компетентност, за отстраняване на констатираните нарушения и несъответствия с цел опазване на обществения интерес и правата на гражданите.