Българският Кардиологичен Институт стартира, безплатна лечебна, кампания на 29 септември за пациенти, преминали през COVID-19-"Живот след COVID". Целта е да се обхване максимално голям брой пациенти, които да бъдат консултирани от лекар. Към момента листата от пациенти надхвърля 1600 желаещи да бъдат консултирани от специалист в градовете София, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Ямбол, Шумен, Стара Загора.

Предстои публикуване на нови резултати от извършените в последните 3 месеца прегледи, диагностика и лечение. Като пионер в диагностиката и лечението на "Post-COVID Syndrome. Предстои опитът на БКИ да бъде представен пред Световната Здравна Организация в инициирани от нея консултации за дефиниране на синдрома.

COVID-19 можел да причини кардиологични проблеми и да ги обостри

COVID-19 можел да причини кардиологични проблеми и да ги обостри

По мнение на д-р Генчо Начев "Ремдесивир" може да доведе до усложнения при черния дроб и бъбреците

Чрез създаване на обособена, интердисциплинарна интергрирана клинична пътека ще повиши достъпността на хората до критично необходими здравни грижи, които в голяма степен ще предотвратят по-късни усложнения и увеличение на смъртността, особено при хронично болни пациенти, независимо от възрастта. Насочването за пост-диагностична и пост-лечебна рехабилитация в Националния рехабилитационен комплекс, добавят от БКИ.