Акция "Зима" преминава към втори етап.

От днес до 20 ноември на фокус са пешеходците и шофьорите, които отнемат предимство.

Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).

Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Ще се осъществява контрол и за даване от на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки от страна на шофьорите.

Пътна полиция продължава и проверките дали автомобилите са готови за зимата - с подходящи гуми и работещи чистачки и светлини.

От неделя започват да се налагат и санкции.

От 1 ноември стартира акция „Зима“

От 1 ноември стартира акция „Зима“

Тя ще продължи до 30 ноември