Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА е извършила проверка на 1947 прокурори и военни следователи, съобщиха от комисията.

Проверени са 1947 лица, 414 души не подлежат на проверка, за 6-ма не са изпратени всички необходими данни и за тях проверката продължава.

Комисията обяви на интернет страницата си 63 имена.