Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Той бе представен от народния представител Маноил Манев от ГЕРБ. Законопроектът предвижда намаляване на административната тежест както на службите на МВР, така и на гражданите и фирмите, които са в обхвата на закона.

Друга цел на Законопроекта е контролната дейност, свързана с производство на оръжие, да бъде възложена на Министерство на икономиката и Междуведомствена комисия, която да има правомощия, свързани с този процес. Производството на оръжия е процес, който логично се свързва с икономиката на страната ни и контролът следва да се осъществява от Министерство на икономиката, а не от МВР.

С внесените изменения и допълнения се цели и защита на автентичността и функционалността, свързана с културно-историческата стойност на оръжията. Практиката доказа, че следва да се уеднакви режимът и за копия на исторически оръжия. В момента притежателите на такива оръжия след изтичане на едногодишния срок следва да са ги декларирали и да са получили удостоверения, които ги легитимират като неогнестрелни оръжия.

С внесените изменения и допълнения ще се усъвършенства действащото законодателство и ще се създадат предпоставки за ефективното му действие.

Иван Иванов от БСП видя лобизъм в закона. Той е против Министерство на икономиката да поеме контрола вместо силовото ведомство. МВР не напуска процеса по контрол, отговори Маноил Манев, който отрича да има лобизъм в закона. Няма да се обърка индустрията, също така смята депутатът.

Вие нарушавате общественият интерес по най-брутален начин, не се даде червеният депутат. Според Славчо Атанасов от ОП патриотичните сдружения чакали от десет години този закон. Искам да се запазят исторически оръжия, които са безценни, сподели той.