КПКОНПИ внесе иск за конфискация срещу ректора на Икономическия университет във Варна Стоян Стоянов. Окръжен съд - Варна е внесла иск срещу Стоян Стоянов на стойност 1 361 566, 30 лв. Ръководителят на учебното заведение не е подал в срок годишната си декларация за конфликт на интереси. В такива случаи законът предвижда пълна имуществена проверка, уточняват от комисията на Сотир Цацаров.

От Мирослав Николов, бивш изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие", се претендира сумата от 174 492,11 лв. пред Окръжен съд-Ямбол. Той е с обвинение от прокуратурата за умишлена безстопанственост, от която е настъпила щета за Фонда.

Съдят за 20 хил. лв. бивш шеф на Фонд "Земеделие"

Съдят за 20 хил. лв. бивш шеф на Фонд "Земеделие"

Сключил догов за ПР с частна фирма, въпреки наличието на такава дирекция във фонда

В Софийски градски съд се внася искова молба срещу Теодора Симеонова на стойност 430 784,29 лв. Иска се и отнемане в полза на държавата на два недвижими имота и 2 моторни превозни средства. Симеонова е обвинена от прокуратурата за това, че е действала като помагач при изплащане на крупна парична сума по банков път на лице, което не е титуляр по сметка, без правно основание.

Срещу Георги Иванов се внася иск на стойност 131 761,49 лв. в Окръжен съд - Плевен. В исковата молба са включени и 5 недвижими имота и 4 моторни превозни средства. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че като представител на държавно предприятие, умишлено е заблудил лице, че ще му посредничи в набавяне на документи за процедура по обществена поръчка, за да може конкретната фирма да получи одобрение при възлагането на поръчката.

В Окръжен съд - Варна се внася иск срещу Румен Славев на стойност 120 967.50 лв. Той е привлечен като обвиняем от прокуратурата за измама, представяйки се за служител на фирма, чийто продукти е следвало да бъдат предварително заплатени. Въпреки извършените парични преводи, продукти не са били доставени и по този начин е причинена вреда за пострадалите в особено големи размери.