Съветът на ЕС определи риболовните възможности за ЕС в Черно море за 2018 г. Квотата за улов на калкан се увеличава с близо една трета - 32% повече от нивата за 2017 г.

Това е първото увеличение на квотата за калкана откакто държавата ни влезе в Европейския съюз.

Квотата за цацата (триционата) се запазва на нивата от тази година.

Съветът на ЕС в състав "Земеделие и рибарство" определи общ допустим улов. Той е спрямо равнищата установени от многогодишния план за управление на риболова на калкан (644 тона), договорен на 41-вата годишна среща на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) през месец октомври 2017 г.

Тогава бе постигнато значително увеличение на квотата за улов на калкан за кораби на ЕС.

Заедно с Румъния ще имаме право на риболов на калкан в размер на 114 тона общо.

Това е сериозен успех за България предвид голямото значение на този вид риболов за сектора и предизвикателството за създаване на условия за равнопоставеност между всички черноморски страни.