Лятно училище за работа с тийнейджъри с наложени възпитателни мерки започва в Добрич. 

Програмата за лятото ще включва обучение на тема "Превенция на асоциалното поведение" и семинари за превенция на наркотиците, съобщава радио Варна.

Друга част от програмата е полагане на обществено полезен труд в Дома за стари хора и участие в Детски полицейски патрули.

Ще има занятия по екологично възпитание в Центъра за защита на природата и животните. Предвидена е екскурзия до Старите български столици. Момичетата и момчетата ще се запознаят и с културните институти в Добрич. Включени са и спортни състезания.

Тийнейджърското училище ще завърши в края на август със специална фотоизложба от всички прояви през лятото.

Лятното училище за тийнейджъри се организира от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Добрич.
Ще бъдат обхванати 30 деца на възраст от 12 до 17 години, за които ще се грижат 10 обществени възпитатели.