Никога, въпреки правените през годините опити, не съм давал писмено или устно съгласие за това, за което сега съм обвиняван.

Това се казва в изявление до медиите на режисьора академик Людмил Стайков, за когото Комисията по досиетата съобщи миналата седмица, че е установила принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност.

"Ако съм имал някакъв авторитет, той е бил използван, за да помагам на колегите си, старал съм се да бъда обективен и справедлив. Очевидно съм помагал, без да съм желал, и на човек, който вероятно е получил дивиденти в кариерата си, използвайки името ми, за да създаде някъде нещо, което е дало основание на Комисията за заключението й", посочва още Стайков.

Той допълва, че по възприетите процедури от СЕМ е отправено официално запитване до съответните служби през 2006 г. (при постъпването му в СЕМ) и отговорът от компетентните органи е категорично отрицателен за връзка на Стайков с бившите служби на ДС.

Режисьорът заявява, че за да се защити, ще използва законосъобразния начин и ще се обърне към адвокат.