Декриминализацията на притежаването на малки дози наркотици е наложителна, посочиха от Фондация „Инициатива за здраве".

Според тях в България няма съзвучие между лечението на употребата на наркотици и криминализирането на притежанието, защото няма как човек, който е зависим, да не притежава наркотици.

Според тях обаче мястото на тези хора не е в затворите, където всъщност не се прилага адекватно лечение, а напротив - съществува риск да се премине към зависимост.

Харчат се колосални суми са преследване на хора за наркотици, посочиха от Фондация „Инициатива за здраве".

В момента 2000 човека лежат в затвора за наркотици, като издръжката им възлиза на 500 лв. на месец, което прави общо 1 млн. лв., посочи Юлия Георгиева - координатор „Застъпнически дейности".

По повод световния ден за борба с наркотиците от „Инициатива за здраве" оповестиха резултатите от проведено онлайн допитване за обществените нагласи към финансовата ефективност на провежданата политика към наркозависимите.

Проучването показва, че 47% от участниците в анкетата смятат, че издръжката на един човек в затвора струва около 500 лв. на месец. 52 % са на мнение, че издръжката е между 150 - 200 лв.

На въпрос „Какви са за вас хората, употребяващи наркотици?" 79% от отговорилите смятат, че това са хора, които имат нужда от терапия, а само 2,3 % смятат, че това са престъпници.

74% от запитаните са отговорили, че според тях лечението на наркозависим струва около 500 лв. на месец, останали са посочили между 150 - 200 лв.

Истината е, че лечението излиза около 200 лв. на месец, посочи Юлия Георгиева.

Според проучването 5,98% от анкетираните са на мнение, че наркозависимите трябва да са в затвора.

Изводите на онлайн изследването обобщи Юлия Георгиев. По думите й в обществото стигмата намалява, наркозависимите се възприемат като хора със сериозно заболяване, а обществото е готово да подкрепи ефективните политики.

Рада Райнова - директор на програма за рехабилитация на зависими "Проект Пеперуда-София" посочи, че съдебната система е задръстена от маловажни дела, а затворите се препълват.

По думите й основен проблем е, че не съществува алтернативно наказание за наркозависимите, което е свързано с лечение.

Според нея е необходима законодателна промяна, която да осигури повече интервенция, вместо влизане в затвора, както и да се определи количество за лична употреба.

Законодателните промени обаче да се предприемат след широка обществена дискусия, категорични са от „Инициатива за здраве".