Районната прокуратура в Разград разпореди проверка по сигнал за физическо насилие на малолетни момчета над 17-годишно момиче.

Сигналът е подаден вчера от директора на училище "Христо Ботев" в Кубрат. Две ученички са уведомили директора, че в интернет се разпространява клип, от който ясно се вижда как момче малтретира седящо на пейка момиче, а някой снима действията на побойника, като го насъсква да удря момичето.

Побойникът се оказва 13-годишен ученик, а снимащият - негов връстник от друго училище в Кубрат. 17-годишната жертва е ученичка със специални образователни потребности. Тя седяла на пейка в парк "Омол" в Кубрат в неделя, 16 февруари, когато побойникът започнал да я бие, да дърпа косата й и да я рита под наставленията на връстника си, който снимал с телефона "геройството".

Двете момчета и жертвата се познават. Побойникът е осъществявал с нея сексуален контакт през 2019 год. с друго малолетно момче, за което е направил признания. 17-годишното момиче е освидетелствано. Извършителят на побоя се води на отчет в Детската педагогическа стая. Наложена му е била възпитателна мярка по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, след като участвал заедно с други момчета в изпочупването на стъклата на училище

Прокуратурата ще поиска налагане на възпитателни мерки спрямо двете 13-годишни момчета и третото, което е участвало в сексуалния контакт от миналата година. От закона предвижда различни възпитателни мерки, като най-тежката от тях е настаняване във възпитателно училище-интернат

Районната прокуратура в Разград - териториално отделение в Кубрат, ще настоява за налагане на възпитателни мерки и спрямо родителите на трите деца.