От Върховна административна прокуратура (ВАП) е инициирана проверка, касаеща задължението на общинските съвети да приемат наредби, с които да определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на съответните общини.

В хода на проверката от прокуратурите по места са събрани данни за цялата страна. Към момента е установено, че от общинските съвети не е изпълнено задължението за приемане на наредби в 138 общини, в това число: Столична, Варна, Велико Търново, Хасково, Кърджали, Търговище, Свищов, Кюстендил, Враца, Монтана, Добрич, Шабла, Созопол, Приморско, Несебър, Трявна, Девин, Самоков, Сандански и др.

Освен това по време на проверките е разкрито, че 21 от действащите общински наредби, които определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, не съответстват на влезлите в сила изменение на ЗВД от 2019 г.

Кметът на Калояново става обвиняем - хванаха го да шофира дрогиран с кокаин

Кметът на Калояново става обвиняем - хванаха го да шофира дрогиран с кокаин

Вчера той е бил задържан за 24 чса

В резултат на проверката са внесени и два протеста до административните съдилища във Варна и Бургас заради неспазване на процедурата по приемане на тези наредби съгласно Закона за нормативните актове от общинските съвети в Долни чифлик и Карнобат.