Около 59,1% от населението има достъп до интернет, което е около 1,5 млн. души, според изследване на Националния статистически институт (НСИ).

През 2015 г. 54.6% от населението на възраст 16-74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Най-активни в мрежата са младежите на възраст между 16 и 24 години, 84.1% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 55.2 и 54.0%, показват данните от изследването.

Интересно, че едва половината от предприятията в България (48.2%) разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при компаниите с 250 и повече заети лица (84.4%). Над 93% от фирмите  използват компютри, а 91.3% имат достъп до интернет, едва 8,7 на сто прилагат онлайн търговия.

През 2015 г. 29.1% от заетите лица в предприятията са използвали компютър за изпълнение на служебните си задължения поне веднъж седмично, а на 25% от работещите е осигурен достъп до интернет.

При малките предприятия (10 - 49 заети лица) се наблюдава най-висок относителен дял на заетите лица, които използват компютри (31.2%), както и на заетите, използващи интернет (28.4%). Все повече предприятия предоставят преносими устройства на своите служители. През тази година 8.4% от заетите лица в предприятията са използвали преносими устройства за служебни цели. 

Почти една трета от предприятията  използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие. Най-популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Google+ и др.), в които 38% от предприятията с 250 и повече заети лица поддържат свой профил.

Големите компании са най-активни и при използването на уебсайтове за споделяне на мултимедия (VBox7, YouTube, Flickr, Picassa, SlideShare и др.) - 14.2%, докато при малките предприятия с 10-49 заети лица относителният дял е едва 6.2%. 

Проведеното изследване показва, че през предходната календарна година 8.7% от предприятията  продават своите продукти и услуги онлайн, като голяма част от тях предлагат на своите клиенти възможността да заплащат своите покупки онлайн чрез кредитна или дебитна карта, или чрез система за електронни разплащания (41.1%). 

Най-много продажби са осъществени към клиенти от България (95.1%), но не малко предприятия предлагат своите продукти и услуги на клиени от други европейски държави (32.6%) или от други страни извън ЕС (20.7%).

През 2014 г. 86.1% от предприятията продават стоки и услуги чрез уеб базирани технологии, а съобщения от тип EDI (електронен обмен на данни) се използват от 24.3% от предприятията, обобщава money.bg.

Най-активни при използването на електронна търговия за подобряване на своя бизнес са големите предприятия, 23.9% от които осъществяват покупки по мрежата, а 14.4% продават стоки или услуги онлайн.

Около 18,5% са хората на възраст 16-74 години, които пазаруват онлайн за лични (неслужебни) нужди. В сравнение с предходната година е регистрирано увеличение от 1.9 процентни пункта на лицата, извършили онлайн покупки, като при мъжете увеличението е с 1.3, а при жените - с 2.5 процентни пункта. 

При използването на електронната търговия са регистрирани съществени различия по образование, като делът на лицата с висше образование, купували/поръчвали стоки или услуги онлайн, е 38.6%, а на лицата с основно или по-ниско образование - едва 5.6%.

Най-често онлайн се купуват дрехи и спортни стоки - 71.2% от пазарувалите по интернет са закупили такива артикули, следвани от стоки за дома (31.4%) и покупките, свързани с пътувания или хотелски резервации (30.6%).