"България подкрепя усилията за постигане на прогрес по преструктурирането на европейската електроенергийна система и завършването на единния вътрешен енергиен пазар в ЕС, който да функционира в полза на потребителите", заяви българският енергиен министър Теменужка Петкова на провелото се в Талин, Естония неформално заседание на енергийните министри на съвета на Европейския съюз.

На срещата се коментира активно развитието на електроенергийната система на ЕС и укрепването й чрез засилване на връзките между мрежите на страните.

Министър Петкова се срещна и с делегациите на Германия, Австрия и Полша, на които представи приоритетите за предстоящото българско председателство в сферата на енергетиката.

"Ще насочим усилията си за постигане на напредък по "енергийния пакет", приемане на досиетата, свързани с енергийната ефективност и енергийните показатели на сградите. Подкрепяме стремежа на Европейската комисия за намаляване на административната тежест при управлението на Енергийния съюз", каза още Петкова, представяйки опорните точки на председателството ни.

По думите й по време на председателството страната ни ще акцентира върху засилване на сътрудничеството и изграждане на липсващата енергийна инфраструктура между страните от Западните Балкани.

Министър Петкова и зам.-министъра на енергетиката на Полша Михак Куртика обсъдиха приетия от ЕК референтен документ за нови стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата.

Двете държави споделят общата визия, че новите изисквания изправят енергийния сектор пред сериозно изпитание, тъй като големите горивни инсталации произвеждат значително количество от електроенергията.

Министър Петкова проведе среща и с Клод Турме, докладчик по Регламента за управление на Енергийния съюз. Според него страните от Югоизточна Европа трябвада акцентират върху постигнатия си напредък по прилагане на мерки за енергийна ефективност