Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци за район "Искър" и "Панчарево" на 10 юли, съобщи Столична община.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен:

- от 08:30 до 11:30 ч. - район "Искър" - бул. "Кръстю Пастухов" № 18, пред районна администрация "Искър".

- от 12:30 до 15:30 ч. ще се премести в с. Панчарево - ул. "Самоковско шосе" № 230, пред районна администрация "Панчарево".

Универсалният телефонен номер за запитвания и заявки е 0700 11 750.