Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за морските плажове "Силистар" и "Бутамята". Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Предлага се срокът на концесията да е по 20 години за всеки от двата плажа.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за "Силистар" е 6 116 лв. без ДДС, а за "Бутамята" - 13 892,43 лева без ДДС.

Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Определени са концесионери на морските плажове "Дяволска река 1" и "Варна - централен"

Концесионерът "ЛУКСОР ПРИМ" ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. за морски плаж "Дяволска река 1" да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. За морски плаж "Варна - централен" концесионерът "ЛАЗУРЕН БРЯГ 91" ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

За морски плаж "Дяволска река 1" годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 19 537 лв. без ДДС.

За морски плаж "Варна - централен" годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 137 322 лв. без ДДС. Инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж за срока на концесията са в размер на 49 296 лв. с ДДС.