Министерски съвет предостави местността Хисарлъка на община Сливен за срок от 10 години. Предоставянето на имота на общината ще допринесе за популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм на местно ниво.

В местността Хисарлъка се намира и археологическата недвижима културна ценност "Късноантична и средновековна крепост "Туида".

"Туида" e късноантична и средновековна крепост. Намира се на хълма "Хисарлъка" в североизточната част на Сливен, непосредствено до квартал Ново село. В миналото местността е била населявана от тракийски племена, антични римляни, средновековни българи. От мястото на крепостта се открива уникална гледка към величествените "Сини камъни" и към град Сливен.

Предположенията са, че в местността е възникнало тракийско селище още през III в. сл. Хр.

Името вероятно е тракийско, но с неясен произход. Регион Сливен става част от Първата българска държава около 705 г., като част от заселената със славяни област Загора, дадена на Тервел според договора му с византийския император Юстиниан II Ринотмет. На мястото на Туида е възникнало старобългарско селище с неизвестно име.

Възникнало е преди 870 г., - тази информация се затвърждава от открития оловен печат на княз Борис-Михаил по време на археологическите разкопки. Предполага се, че крепостта е разрушавана два пъти - веднъж от хуни преди управлението на Юстиниан I, който я е възстановил и втори път около 598-599 г., когато отново е разрушена, най-вероятно от авари и славяни. Българите ремонтират крепостните стени, дори водопровода при северната порта.

Строят се нови сгради във вътрешността, някои от които са облицовани с мраморни плочи, изработени в каменоделни ателиета в Преслав. От този период са открити няколко тухли с гравиран върху тях прабългарския знак Ипсилон, фланкиран с две хасти.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Сливен.