Единствено по брой на население Обзор и шестте села не отговарят на условието да се обособят в отделна община. Това заяви пред БНР областният управител Вълчо Чолаков след направената проверка на внесена при него документация.

По негови думи минимумът за население на една община е 6 000 души. Това обаче можело и да не се взема предвид.

Несебър не дава на Обзор самостоятелност

Несебър не дава на Обзор самостоятелност

Искането на Обзор е подкрепено от над 1200 души от града и 6 села

Чолаков поясни, че има член в закона, който казва, че в случаите, в които географски, стопански, комуникационни, исторически и други причини правят невъзможно изпълнението на някое от условията за образуване на община, Министерският съвет може да вземе решение за създаване на нова община, т. е. законодателят е предоставил правомощието по целесъобразност, правителството да вземе такова решение.

Той подчелта, че дори общинският съвет в Несебър да откаже да насрочи референдум, гражданите могат да поискат това от него в качеството му на областен управител. Крайното решение дали ще се обособи нова община обаче, е в ръцете на Министерския съвет.