Над 700 пациенти са преминали през отворения в края на ноември Триажен кабинет в Стара Загора. На място се извършва медицински преглед и се назначава лекуваща терапия. По преценка на лекаря се прави бърз антигенен тест и при необходимост се вземат проби за PCR тест.

Кабинетът работи всеки ден, включително събота и неделя, по предварително изготвен график, който се оповестява ежеседмично на входа на Центъра. Обслужването на пациентите в кабинета е безплатно за жители на Община Стара Загора.

Разкриват триажен кабинет и в Стара Загора

Разкриват триажен кабинет и в Стара Загора

Жителите на общината ще бъдат обслужвани безплатно

Тражният кабинет беше открит на 26 ноември. Той е обособен на територията на "Диагностично консултативен център - I" . С решение на Общинския съвет Стара Загора бяха отпуснати 80 хиляди лева, с които бяха закупени 1000 антигенни теста, бактерицидни лампи, пулсоксиметри, защитно работно облекло и лични предпазни средства и дезинфектанти.