България изпълнява 63,2% от общо 19 препоръки по линия на четвъртия кръг на оценка от страна на GRECO, който е посветен на превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите. Това се посочва в годишния доклад на Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO) за 2019 г.

Четири от въпросните 19 препоръки са за превенция на корупцията сред народните представители; девет - сред съдиите и шест - сред прокурорите.

Общата оценка за страната ни е, че е изпълнила общо шестнайсет от деветнайсетте препоръки. Сред народните представители пълното изпълнение е 50%, сред съдиите - 55,6%, сред прокурорите - 83,3%.

България на 74-то място по индекс на корупция, най-зле сме в ЕС

България на 74-то място по индекс на корупция, най-зле сме в ЕС

Свободата на медиите и дефиците в изборния процес - проблемни области у нас

България е сред страните с много добри показатели на изпълнение на препоръките, което е доказателство за ефикасността на усилията, положени от нашата страна, посочват от МВнР. Пълно приложение отчитат Финландия и Норвегия със 100% изпълнение на всички препоръки, Великобритания - 87,5%, Швеция - 75%, Естония - 73,7 %, а Латвия и Словения са съответно с 68,8% и 66,7%.

Годишният доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа за 2019 г. дава информация за дейността на групата и изпълнението на препоръките й от нейните държавите членки.

През октомври 2020 г. е планирано представители на организацията да посетят страната ни във връзка с петия кръг на оценка.

Двойно повече дела за корупция по високите етажи на властта през 2019 г.

Двойно повече дела за корупция по високите етажи на властта през 2019 г.

През 2018 г. спецсъдът разгледал 25 дела, през тази година - 50