Нарът се нарежда като сред най-задържани количества на границата за внос стоки. През миналата година са възбранени 37 пратки с общо тегло 335 т и 915 кг. Лимони със съдържание на остатъчни вещества от пестициди, също са задържани при граничен контрол - за 2019 г. лимоните са 120 т и 915 кг. Произходът им е бил Турция. Със съдържание на микотоксини са установени и 235 т и 340 кг лешници.

Инспектори на дирекция "Граничен контрол" към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не са допуснали внос в България на 1 931 тона 326,08 кг неотговарящи на законодателството храни с произход от трети страни през изминалата 2019 година. Те са били разпределени в общо 265 пратки. Съдържанието на замърсяване в храните се установява при лабораторен контрол, се отчитат от БАБХ.

При ветеринарен контрол на границите на България са възбранени 76 пратки с общо тегло 460 тона и 776 кг, 08 гр. Най-много са недопуснатите пратки на охладена или замразена риба желатин за човешка консумация, пчелен мед и т.нар. "съставни продукти" (храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти от животински и продукти от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт; напр. инстантни супи).

При контрола, извършен върху вноса на храни от неживотински произход, най-много (102 пратки) е възбраненият пипер, заради съдържание на остатъчни вещества от пестициди.

Поради несъответствия при фитосанитарен контрол недопуснати в страната са 11 т и 941 кг домати, 2 т и 422 кг мандарини и 1 тон и 296 кг лимони.

Всички храни и продукти, при които са установени несъответствия от инспекторите на дирекция "Граничен контрол", не са допуснати на територията на страната и ЕС. Спазени са Регламентите на ЕС и законодателството на Република България, продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход. Заловените продукти, които подлежат на нотифициране по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи /RASFF/ са били сигнализирани незабавно.