По време на акция, полицаите отново са конфискували каруци, с които се изхвърлят отпадъци на нерегламентирани сметища Те са отнели и сал за незаконно пренасяне на товари по водите на река Тунджа.

От общината припомнят, че Общинският съвет Ямбол прие Наредба, в която се забранява изхвърлянето на строителни отпадъци на обществени места, в и около контейнерите за битови отпадъци, в дерета, по поречието на река Тунджа и други нерегламентирани за целта места.

От ръководството на Общината призовават гражданите да снимат нередности и нарушения на обществения ред, да подават сигнали и да изпращат снимките на press@yambol.bg или на официалната фейсбук страница на Община Ямбол.