Директорът на НИНКН арх. Петър Петров излезе с позиция, по отношение на проекта "Небет тепе", с което твърди, че зам.-кмета на Пловдив разпространяват неверни твърдения, затова че института бави с 4 месеца проекта.

Петър Петров е категоричен, че за подобекта "Консервация, реставрация и експониране на археологическия комплекс Небет тепе" научният ръководител на археологическите проучвания София Христева е внесла още на 30-ти септември миналата година становище, че за да бъде съгласуван, проектът трябва да бъде преработен.

Археологът подчертава, че проектът не е съобразен с археологическите проучвания през 2016 и 2017 г., а е изготвен въз основа на проект отпреди 15 г. По същата причина тя отказва да подпише становище и за подобекта "Реконструкция на елементите от техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс "Небет тепе.

Решението на този казус е в правомощията на директора на Регионалния археологически музей - Пловдив и на Община Пловдив. НИНКН няма такива правомощия, заявява Петров.

Реновирането на другите два подобекта Баятовата и Бакаловата къщи са забавени със седмица след крайния срок - 23 декември 21-ва година заради съмнения за нарушени авторски права. След направената допълнителна проверка те ще бъдат изпратени тази седмица на министъра на културата за подпис.

Проектът за Източната порта е подписан на 29-ти ноември и е изпратен за одобрение от министъра на културата.

Директорът на НИНКН обяснява още, че община Пловдив е избрала метода инженеринг за 5-те подобекта на Небет тепе. Това означава, че проектът и изпълнението са напълно зависими от строителната компания-изпълнител. По думите му, в България са рядкост строителните фирми с такава специализация, като има потресаващи примери за унищожаване на паметници на културата от строители.