Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати 4,4 млн. лева на 6 008 безработните лица.

Паричното обезщетение ще бъде изплатено на 30 юни.

Общата сума от двете плащания възлиза на около 59 милиона лева. Общият брой на подадените заявления през май бе 30 206. Месец по-рано те бяха над два пъти повече - 68 151, при 16 908 през март.

Това е втората дата през този месец за плащане на парични обезщетения за безработица.

Припомняме, че на 15 май от НОИ съобщиха, че се предвиждат две дати за плащания на парични обезщетения на безработните.