Няма масово завръщане на българите в условия на криза и тези очаквания се оказаха неоснователни.

Това заяви изпълнителният директор на Институт "Отворено общество" Георги Стойчев, цитиран от kafene.net

Стойчев представи основните изводи от изследването на института за тенденциите в трансграничната миграция.

Нетната миграция в България все още е отрицателна, т.е., от страната излизат повече хора, отколкото влизат. Основен фактор за продължаващата емиграция е разликата в заплащането на хората.

По данни на Евростат разлика в заплащането в индустрията и в услугите в старите страни-членки на ЕС и възнагражденията в България е около 14 пъти.

Ние смятаме, че не може да се очаква масово завръщане на емигранти, докато не бъде преодоляна тази разлика в заплащането и не бъде подобрено качеството на публичните услуги, обясни директорът на института.

Според него единственият начин повече хора да искат да живеят в България е да бъдат осъществени онези реформи, които биха подобрили качеството на публичните услуги и биха спомогнал и за увеличаване на възнагражденията.

Смятаме, че специална миграционна политика, насочена към връщане на българските емигранти, е обречена на неуспехи и не си струва да бъдат изразходвани средства за това, каза още Стойчев.

Един от основните изводи на проучването е, че общото количество на паричните трансфери от българите в чужбина към страната през 2009 година е около 1,2 милиарда евро. Спадът на тези средства заради кризата е 15 %.

Изследването показва, че паричните трансфери от български емигранти по време на кризата са повече от усвоените средства от европейските фондове. В условията на спадащи външни източници на финансиране, парите на българските емигранти допринасят за финансовата стабилност на страната.