Няма висока вълна по река Искър заради започналото снощи малко след полунощ контролирано изпускане на язовир „Искър".

То беше разпоредено вчера от министър Джевдет Чакъров с цел да се осигури свободен обем и да не се допусне той да прелее.

Изпускат се по 30 куб.метра в секунда през ВЕЦ „Пасарел" и ВЕЦ „Кокаляне".

Целта е да се достигне предписания  контролен обем от 195 млн. кубически метра, тъй като той се беше повишил до 221 млн. кубически метра. Днес обемът му е 218 млн. кубически метра

По информация от тази сутрин вече е спряло покачването на обема и притокът се е изравнил с разхода.

Контролираното изпускане ще продължи и през следващите дни, за да се осигури достатъчен свободен обем, предвид прогнозираните от НИМХ интензивни валежи в началото на този етап няма опасност от наводнения по поречието на река  Искър. Това каза директорът на столичната дирекция на МДПБА инж. Валери Младенов.

Той заяви, че  спасителни екипи извършват непрекъснат оглед на бреговете на реката. Двата екипа, които в момента са на смяна са докладвали, че водата се оттича спокойно по Искър и не създава основания за тревоги.

Организирано е денонощно наблюдение на поречието на Искър.

Със заповед на Областния управител на София област е формирана Оперативна група, която координира дейността по контролираното отвеждане на води от язовира и евентуалното  предприемане на мерки при необходимост.

Конкретизирани са и се наблюдават с повишено внимание най-критичните участъци по реката при Кокаляне, Владая, Враждебна и Нови Искър. Експерти от дирекция „Води" на МОСВ препоръчват с повишено внимание да се следят реките Айтоска и Марица при Пазарджик, Пловдив и Харманли, защото водните количества в коритата им са големи.

Прогнозите са, че до края на деня и утре се очаква повишаване на нивата на реките в централната част на Дунавския водосбор ( Вит, Осъм, Янтра), както и в планинските участъци на реките в Южна България.

През следващите 1-2 дни се очаква по-съществено повишаване на нивата на реките в планинските райони на страната.

Според информация от НИМХ има опасност от локални интензивни валежи и градушки, главно в планинските райони, където са възможни количества около 30-40 л на кв.м в следващите 24 часа.