От Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" опровергаха твърдението, че от мандрата в Елена са изчезнали 38 тона кашкавал за държавния резерв.

В свое официално становище посочват, че при проверка през 2019 г. при външния съхранител "Би Си Си Хандел" във Велико Търново, в момента преименуван на "Агромилк протеин" ООД, е била установена липса на кашкавал, заделен за военновременен запас.

Издадено е наказателно постановление и е наложена санкция в рамките на размера, предвиден в Закона за държавните резерви и военновременни запаси.

От ДА "ДРВВЗ" подчертават, че трябва да се има предвид, че наложените санкции не целят да компенсират в реални размери липсващите количества, а да наложат административнонаказателна санкция на съхранителя.

Посочва се, че през миналата година цялото количество кашкавал е било възстановено и няма щети за държавния бюджет.

38 тона кашкавал за държавния резерв изчезна от мандрата в Елена

38 тона кашкавал за държавния резерв изчезна от мандрата в Елена

Дружеството е глобено със 7000 лв.