Образователният министър Тодор Танев отрича писмено, че в България съществува Висш ислямски институт, стана ясно от негов отговор на депутатско питане, съобщи БГНЕС.

“Не сме получавали информация за съществуването на Висш ислямски институт в София, който да се самоопределя за висше училище”, пише Танев.

От интернет сайта на училището в секция "История" ясно е посочено: “В началото на учебната 1922/1923 г. в град Шумен се открива средно училище “Нювваб”.

В началото на 30-те години на 20 век към него се открива тригодишен висш отдел. Учебните планове и програми на висшия отдел на “Нювваб” са подготвени въз основа на опита на известния елитен университет „Ал-Азхар” в Кайро. Повече от четвърт век “Нювваб” подготвя не само имами, хатиби и мюфтии, но и за учители за медресетата и частните турски училища", гласи информацията. След това учебното заведение се трансформира в полувисш институт, който през 1998 година става основа на Висшия ислямски институт (ВИИ).

От учебното заведение определят, че това е първото самостоятелно висше училище на мюсюлманите в България, което се определя като висше училище на мюсюлманското изповедание в странaта. То е създадено с решение на Министерския съвет от 9 март 1998 г.

В момента там се приемат студенти-бакалаври, със срок на обучение четири години. “Висшето образование у нас е светско и независимо от идеологии, религии и политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции”, пише още министърът на образованието проф. Тодор Танев.

В неговия отговор е записано, че по искане на Главното мюфтийство у нас има три средни общообразователни духовни училища в Русе, Момчилград и Шумен. В тези училища се обучават ученици от 9 до 12 клас.

“През 2010 г. със заповеди на министъра са утвърдени актуализирани учебни планове за обучението в посочените училища, като са намалени часовете за духовни предмети, за да се освободят часове за избираемата подготовка по български език и литература във връзка с подготовката на учениците за държавните зрелостни изпити.

Учебният процес протича на български език с изключение на предмета “Коран и Керим”, където текстовете са на арабски или на турски език, но обсъжданията трябва да става на български език”, пише още образователният министър и допълва, че обучението в трите училища е под контрола на МОН и на регионалните инспекторати по образование. 

От ислямския институт обосновават трансформацията на полувисш във висш ислямски институт: "Възпитаниците на Полувисшия духовен ислямски иснтитут (ПДИИ) задоволиха поне частично потребностите от квалифицирани теолози, но нямаха право да бъдат избрани за мюфтии и да преподават в средните общообразователни духовни училища. Поради разкола сред духовенството равнището на обучението не може да стигне до необходимото ниво. ПДИИ не можеше да задоволи нуждите от висши ислямски ходжи и теолози".

Мотивирайки се с липса на кадри от мюфтийството са предложили на МС полувишия институт да стане Висш ислямски институт.