Община Ловеч стартира дарителска акция по събирането на документи, снимки и предмети, свързани със съществуването на бившия концлагер "Слънчев бряг" (1959 -1962) край града.

Идеята на администрацията е да бъдат събрани интересни предмети (съдове, инструменти, дрехи), снимки, писма и др., които са били ползвани от затворниците или от охраната.

Интерес представляват също и по-късни документи, спомени, снимки, диапозитиви, филмови и видеоматериали от първите години след промяната през 1989 г.

Поводът е намерението на администрацията да събере тези артефакти и да ги съхрани чрез Регионалния исторически музей в Ловеч в бъдеща експозиция.

От общината апелират към младите хора, които желаят да споделят наследеното от своите възрастни роднини. Тези ,които желаят могат да участват в акцията анонимно. Приемат се както оригинали, така копия на хартиен или дигитален носител.

Започва реставрацията на паметни плочи в бившия концлагер „Слънчев бряг“

Започва реставрацията на паметни плочи в бившия концлагер „Слънчев бряг“

Той е секретен и един от най-жестоките лагери в България

Експонатите могат да се предоставят в Община Ловеч по следните начини:

По пощата или с куриер (адрес 5500, Ловеч, ул. "Търговска 22"), лично да се донесат всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 ч., или да се изпратят на email: kmet@lovech.bg или info@lovech.bg.

"Слънчев бряг" е бил концлагер за политически затворници, създаден със съгласието на Политбюро на ЦК на БКП през 1959 г.. Наричали са го поделение 0789 на "Въдворяване и изселване", към МВР, Ловеч. Известен е още като Трудова група или "Лагерът на смъртта" Намира се в каменната кариера край Ловеч. Той е секретен и един от най-жестоките лагери в България. С документи е доказана смъртта на 145 лагерници, но за много други няма свидетелства.