На последното си заседание правителството прие промени за облекчаване на административното обслужване на международните кораби, плаващи по Дунав.

Промените са в наредбата за граничния паспортен, митнически и здравен контрол за корабите от международно плаване, съобщиха от Министерски съвет.

Основните промени са свързани с въвеждането на принципа за т.нар. обслужване "на едно гише" за пристанищата по река Дунав.

Системата за електронна обработка на документите ще позволи документите да се подават в една единствена входяща точка еднократно. Оттам автоматично ще се препращат едновременно към всички институции, които имат правомощия за граничен паспортен, митнически, здравен и ветеринарномедицински контрол.

С това се подобрява и облекчава административното обслужване на бизнеса в сферата на речното корабоплаване и се стимулира развитието на превозите на товари и пътници по реки, се казва в съобщението на МС.

Системата ще улеснява взаимодействието между институциите, а и ще ускорява проверките и взимането на решения от служителите на "Гранична полиция", агенция "Митници" и останалите органи за граничен контрол.

В Наредбата се изменя и стандартизираната форма на предварително уведомление за генерираните на борда отпадъци.