Обучение на децата как да се пазят от сексуална експлоатация ще организират в интернет от Министерството на младежта и спорта. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на младежта и спорта Нина Найденова. В петък тя подписа Етичен кодекс за защита на децата от сексуална експлоатация в туризма и Меморандум за сътрудничество със сдружение „Пренебрегнати деца” - ЕСРАТ България.

Представители на туристическата индустрия, на неправителствени организации, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на туризма, на Държавната агенция за закрила на детето разписаха документите за противодействие на опитите за сексуална експлоатация на деца в туризма.

„Самият факт, че днес стоите на една маса – неправителственият сектор, бизнесът и държавата означава, че в България вече сме поели пътя ръка за ръка да работим за доброто на най-важната част от нашето общество – децата. Защото децата днес са нашето бъдеще и гаранцията, че ще ни има утре”, заяви заместник-министър Найденова.

Пред БНР председателят на Агенцията за закрила на детето Ева Жечева обяви, че през 2014 година са били подадени общо 12 сигнала за сексуално посегателство над деца.

"Има много случаи на деца, които съобщават на горещата линия, че е имало опит за някакво такова посегателство. Разбира се, всеки един случай се проверява и с всеки един случай се работи".

Всяко едно сексуално посегателство върху дете унизява нас като хора. Необходимо е постоянно да има мониторинг. Да говорим за тези случaи не като сензация, а като обществен проблем, подчерта Жечева и призова за обучение на всички нива в държавата", призова Жечева.

Приблизително 150 милиона момичета и 73 милиона момчета под 18 години са били подложени на сексуално насилие според световно изследване на ООН за насилието над деца. Всяка година повече от 1,8 милиона деца по света стават жертви на сексуална експлоатация, като значителен процент от случаите са в туризма.