В област Враца ще се проведе Национално пълномащабно учение за защита на населението при евентуална обща радиационна авария в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - "Защита 2019", съобщават от пресцентъра на областния управител.

Целта на учението, което ще се проведе на 19 и 20 ноември, е да се провери готовността за реагиране и изпълнение на националния, областния и общинските планове за защита при бедствия при възникване на евентуална ядрена и радиационна авария в АЕЦ - Козлодуй.

На 20 ноември на територията на община Козлодуй, като част от учението, ще бъдат извършени практически действия по защита на населението.