Считано от 30 януари се обявява грипна епидемии в област Стара Загора. Прекратяването на учебните занятия ще бъде за периода 30 януари - 7 февруари 2020 г.

Въз основа на продължаващото интензивно увеличаване на заболелите от грип и остри респираторни заболявания, РЗИ обявява грипна епидемия в област Стара Загора .

На 27 януари доц. д-р Ангел Кунчев обяви, че една трета от областите в България са в грипна епидемия. Заболеваемостта е 277 на 10 000 души.

Днес по-рано стана ясно, че заради висока заболеваемост е преустановен учебният процес от днес, като няма да се учи в 1850 училища и две детски градини.

Засегнати са възрастовите групи до 63 години.

От РЗИ препоръчват на: Лечебните заведения за болнични помощ:

 • Преустановяване на свижданията
 • Спазване на строг противоепидемичен режим
 • Готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от грип и усложненията му
 • Преустановяване на плановата оперативна работа в отделенията с хирургичен профил
 • Осигуряване ни маски за персонала.

Лечебните заведения за извънболнична помощ

 • Стриктно спазване на привилата за противоепидемичен режим на работа в лечебното заведение
 • При възможност разделяне на потоците - фебрилно болните от другите болни и при възможност създаване на противогрипен кабинет
 • Да се провежда правилна диференциална диагноза ни случаите е клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия
 • Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните
 • Носене на маски от персонала.

Общопрактикуващите лекари

 • Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните, като се използват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация
 • Носене ма маски от персонала
 • Прекратяване на работата на женските и детски консултации
 • Преустановяване на провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации
 • Провеждане на правилна диференциална диагноза на случаите с клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия.

За детски и учебни заведения

 • Задължително провеждане на ефективен ежедневен филтър в детските заведения
 • Недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях
 • Недопускане в училищата на болни ученици от грип и ОРЗ
 • Създаване на организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена
 • Извършване на често проветряване на помещенията. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати Недопускане на болни от ОРЗ и грип от персонала на учебни и детски заведения.
  • o РЗИ препоръчват на населението:
 • Ограничаване на социалните контакти и избягване на събирането на много хора в затворени пространства
 • Болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение
 • При наличие на симптоми за грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.

РЗИ - Стара Загора продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и ОРЗ.