Мощностите, произвеждащи електроенергия то възобновяеми източници ще трябва да ограничат производството си с 40 процента утре, 6 май, съобщиха от електроразпределителното дружество  ЕVN.

„В  изпълнение на получено днес оперативно разпореждане от Електроенергийния системен оператор (EСО), EVN България Електроразпределение ще разпореди на всички фотоволтаични и вятърни електрически централи с мощност над 30 kW, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, да ограничат мощността си с 40% за времето от 10:00 до 17:00 часа в понеделник, 6 май 2013 г." - се казва в съобщение на EVN, изпратено до медиите.

Ограничението се предприема, за да се осигури баланс между производството и потреблението на електроенергия в страната.