Около 50 000 души от уязвимите групи ще продължат да получават топъл обяд през 2021 година, съобщи Министерски съвет. Осигуряването на услугата без прекъсване от страна на общините ще стане възможно, след като правителството даде съгласие Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на сто над определения бюджет на оперативната програма.

Средствата ще бъдат осигурени по линия на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата - механизма REACT-EU. По този начин ще се даде възможност Управляващият орган да реализира чрез общините нова операция за предоставяне на топъл обяд, в отговор на предизвикателствата, породени от безпрецедентната пандемична ситуация в страната.

Над 526 хиляди нуждаещи се са получили топъл обяд

Над 526 хиляди нуждаещи се са получили топъл обяд

До края на ноември чрез кампанията ще бъдат раздадени 6500 т храни

Очакванията са, че допълнителният ресурс ще е достатъчен за поетапно сключване и префинансиране на около 200 договора с общини, което ще даде възможност предоставянето на топъл обяд да продължи от 1 януари 2021 г. без прекъсване.