Омбудсманът Диана Ковачева не подкрепя проекта за решение на КЕВР, с който цената на тока се запазва същата, въпреки че тази на природния газ намалява.

Припомняме, че днес по-рано стана ясно, че природният газ може да поевтинее с 2-3 на сто повече от предвижданите от април 40%, а КЕВР проведе онлайн заседание, в което омбудсманът е взела участие.

В тази връзка омбудсманът подчертава, че на този фон, отказът да се намали цената на тока е трудно обясним, като добавя, че извънредната ситуация, в която цялото общество се намира, не предполага вземането на подобно решение.

Според възражението на Ковачева, КЕВР не изпълнява задължението си на регулаторен орган за осигурява баланс между интересите на предприятията и потребителите и не защитава интересите на крайните клиенти. Омбудсманът смята, че регулаторният орган дължи обяснение на българските граждани и то по достъпен начин.

Според омбудсмана намаляването на цената на природния газ трябва да се отрази по адекватен и справедлив начин и на цената на тока.

"Булгаргаз": Газът поевтинява с повече от 40%

"Булгаргаз": Газът поевтинява с повече от 40%

Синьото гориво може да поевтинее с още 2-3% според Николай Павлов

Във възражението си омбудсманът Диана Ковачева посочва, че от доклада на работната група става ясно, че въз основа на Заповед № Е-РД-16-339 от 29 март 2020 г. на министъра на енергетиката, с която се налага допълнително задължение на "ТЕЦ Марица Изток 2" да предостави на НЕК допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване на регулирания пазар, за Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) възникват допълнителни разходи, които са съразмерни със спестените.

В доклада са посочени приблизителни числа, което означава че няма точен разчет за това и съответно разликата може да бъде в полза на намаление цените на електрическата енергия.

20% по-евтино парно от 1 април очаква КЕВР

20% по-евтино парно от 1 април очаква КЕВР

Най-голямо поевтиняване - в София, най-малко - във Варна

Според Омбудсмана намаляването на цената на природния газ трябва да се отрази по адекватен и справедлив начин и на цената на тока и то надолу. Ковачера поставя и въпроса за приходите на Фонда в резултат от продажбата на емисионни квоти.

Диана Ковачева заявява още, че от предложения доклад на КЕВР също така не личи регулаторът да е взел предвид и принципа за справедливо прехвърляне на разходите от преференциални цени и премии за енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия върху крайните клиенти на електрическа енергия.