Съществува значителен риск при пазаруването чрез интернет-сайтове, които не са регистрирани на територията на Европейския съюз. За това предупреждават от Комисията за защита на потребителите.

Проблемът се поражда от факта, че законодателството в това отношение е хармонизирано само в страните-членки от ЕС, а в останалите действат различни закони, които съответно поставят различни изисквания към търговците в тях. Същевременно контролните органи в страните от съюза а нямат правно основание да регулират тези пазари.

Съветът на експертите е да купувате от сайтове, за които предварително имате информация от форуми или свои познати, че не са проблемни.

От комисията дават пример за некоректна търговия с потребител, който е пазарувал от електроника от китайски сайтове.

От там допълват, че законът забранява продажбата от разстояние на лекарства, хранителни добавки и хомеопатични продукти, както и на продукти, представяни с лечебно въздействие.

В тази връзка от КЗП уточняват, че още преди сключването на договора търговците трябва да представят на клиентите си своето име и адрес, информация за основните характеристики на стоките или услугите и тяхната цена с включени всички данъци и такси.

Те трябва да представят на своите клиенти още преди сключването на договора информация за основните характеристики на стоките или услугите и тяхната цена с включени всички данъци и такси, а също и стойността на пощенските или транспортните разходи по доставката, в случай че не са включени в обявената цена.

Освен това търговците трябва изрично да посочат начина на плащане, доставка и изпълнение на договора, както и правото на потребителя да се откаже от него.Важна информация е и тази за периода, в който направеното предложение или цена остават актуални.

Освен това, не по-късно от датата на доставянето на стоката или изпълнението на договора доставчикът е длъжен да предостави информация за името и служебния си адрес, на който потребителят може да изпраща жалби, правото му да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право, както и данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.

Когато доставчикът не изпълни задълженията си по предоставянето на тази информация, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца от получаването на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.

От своя страна доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми. Важно е да се знае и че доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя.